Hiển thị các vị trí Hook (móc) trong WordPress

Bạn muốn sử dụng tính năng Hook trong WordPress mà chưa biết các bị trí mặc định của WordPress và của theme đang hỗ trợ.

Bạn chỉ cẩn sao chép đoạn code này vào file function.php thì hiển thị hết lên nhé

$debug_tags = array();
add_action( ‘all’, function ( $tag ) {
global $debug_tags;
if ( in_array( $tag, $debug_tags ) ) {
return;
}
echo “<pre>” . $tag . “</pre>”;
$debug_tags[] = $tag;
} );

Đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.