Quạt USB để bàn nhỏ gọn, tiện lợi

Giá bán:

120.000

  • Nhỏ gọn, tiện lợi có thể mang bát cứ đâu
  • Cấp nguồn bàng đâu USB có thể cắm vào máy tính
  • Tốc độ quât mát